Listening to your inner voice makes you a better leader

november 24, 2015
Geen reacties

Met deze titel opent Vineet Nayar een artikel in de Harvard Business Review.

Hij legt ’t allemaal uit. Het beste advies wat wij ooit allemaal kregen, zegt Nayar -of ’t nu gaat om een grote persoonlijke beslissing of om een kritisch zakelijk besluit- is dit: volg je hart, ‘your inner voice’. De meesten van ons koesteren dit advies sinds we het kregen, maar wanneer we gevraagd worden een lijst samen te stellen van de meest belangrijkste elementen om een top-besluit te nemen, dan noemen we juist: ervaring, onderzoek, data.

En nooit onze inner voice, de stem van ons hart.

Nayar legt uit dat in de complexe en snelle tijd waarin wij leven en werken dikwijls besluiten gevraagd worden die nooit eerder zijn gemaakt. Geen wonder zegt hij, dat de helft van de management beslissingen maar bruikbaar blijkt. We zouden wel eens baat kunnen hebben bij meer intuïtieve beslissingen. Beslissingen die genomen worden op basis van ‘aanvoelen’. Uit onderzoek van Marius Usher aan de universiteit van Tel Aviv komt naar voren dat wanneer mensen een beslissing namen uitsluitend op basis van hun instinctieve gevoel, zij in ruim 90% van de gegeven situaties de juiste beslissing namen. Ander onderzoek laat zien dat 80% van de succesvolle CEO’s een intuïtieve stijl hanteren in het nemen van besluiten.

De vraag is dan niet of rationeel genomen besluiten beter zijn dan de intuïtief genomen beslissingen of andersom; maar hoe beide meer geïntegreerd kunnen worden. Juist om de betere beslissingen te kunnen nemen.

Maar hoe kom je tot een meer intuïtieve beslissing.

Het proces van meer intuïtief besluiten begint met het stellen van drie vragen:

  1. Over: luisteren. Herken jij de stem van je intuïtie? Je gut feeling? Realiseer je goed dat wanneer je gevoel je iets zegt, je eigenlijk dan beschikt over een rijke database. Koester je die of schuif je hem terzijde. Carl Jung zei eens: Intuïtie is niet het tegenovergestelde van ratio of de vijand van onze mind. Maar juist een goed ontwikkelde bron die info snel aan elkaar kan koppelen, inzichten kan geven die gebaseerd zijn op een goed en op een direct aanvoelen dat het zo is. Houd die bron beschikbaar. Speciaal in die gevallen waarin je vastloopt met je rationele benadering.
  2. Over: werk maken van ontwikkelen. Maak je werk van het ontwikkelen van je intuïtie? Op een sales review opperde iemand: “ ik heb het gevoel dat we met dit product op een einde lopen”. Waarop zijn manager sprak: “ hou es even op zeg, niemand wil hier iets horen over je gevoel. Waar is je excel-sheet….” Onthoud dat gevoelsinformatie een rijkdom aan info kan geven die we met onze ratio niet boven tafel krijgen. En zeker niet met een excel-sheet.
  3. En over: een open mind hanteren. Heb je een open mind? Sta je open voor aanvullende en voor niet voor de hand liggende info? Houd een open mind voor alle informatie. Ook die uit je gevoel omhoog komt. Je zou rekening kunnen houden bijvoorbeeld met de out of the box opvattingen, of met je ‘algemeen voelen over de kwestie’. Je gevoelens geven je mogelijk een sleutel in handen die buiten de gevestigde orde ligt en die je met je ratio niet gevonden had. Sta er open voor. Stel ook vragen aan anderen in die richting zo haal je samen meer mogelijkheden binnen om lastige kwesties op te lossen. Vaak in alle eenvoud. Je verstand maakte er alleen iets ingewikkelds van toen je vastliep in je queeste.

Mocht je vastlopen in een complexe zaak, neem dan even stilte in acht en luister. Naar your inner voice. Hoe vaker je dat doet, hoe duidelijker en gemakkelijker je gebruik kunt maken van je innerlijke stem. Het verrijkt je. Integreer die rijke bron in het nemen van je dagelijkse beslissingen.