Helderheid over kleine letters

Algemene Leveringsvoorwaarden

– inclusief Ethische gedragscode

en Klachtenregeling.