Helderheid over kleine letters

Algemene Leveringsvoorwaarden

– inclusief Ethische gedragscode

en Klachtenregeling.

Annulering  en  wijziging 

1.  Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van  annulering  of verschuiving van een sessie, geldt  onderstaande  vergoedingsregeling:    

a.  Bij  annulering  vanaf  45  dagen  tot  30  dagen  voor  aanvang  van  een  gepland sessie  wordt  25%   van  de  oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht.    
b.  Bij  annulering  vanaf  30  dagen  tot  14  dagen  voor  aanvang  van  een  geplande sessie wordt  50  %   van  de  oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht.    
c.  Bij  annulering  vanaf  14  dagen  voor  aanvang  van  een  geplande sessie  wordt  100  %  van  de   oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht en/of de huursom van de coachruimte.    

2.  Voor  wijzigingen  van  reeds  geplande  opdrachten  en  trajecten  (uitvoeringsdata)  gelden  de   bovenstaande  annuleringstermijnen  en  verplichtingen  (lid  2).    

3.  Wijzigingen  van  reeds  geplande  sessies  (afspraken)  tijdens  een  traject  voor  individuele  coaching   kunnen  kosteloos  geschieden  tot  48  uur  voor  aanvang  van  de  afgesproken  tijd.  Bij  wijziging  korter   dan  48  uur  voorafgaand  aan  de  sessie  wordt  100%  van  het  offertebedrag  voor  deze  sessie  in  rekening   gebracht.    

4.  In  geval  de  opdrachtgever  dan  wel  de  door  de  opdrachtgever  aangebrachte  deelnemer  na  aanvang   van  een  begeleidingstraject  of  coaching  de  deelname  tussentijds  beëindigt  of  anderszins  niet   deelneemt,  heeft  de  opdrachtgever  geen  recht  op  enige  vermindering  van  de  overeengekomen  prijs.   Vervanging  door  een  andere  deelnemer  na  aanvang  van  training  of  coaching  kan  worden  overlegd   met  opdrachtnemer,  zonder  dat  deze  daartoe  verplicht  is.    

5.  Wijzigingen  in  de  aard  en  de  omvang  van  de  overeenkomst  dienen  met  opdrachtnemer  schriftelijk   overeengekomen  te  worden.    

6.  Hoewel  opdrachtnemer  een  verzoek  tot  wijziging  van  aard  en/  of  omvang  van  de  overeenkomst   welwillend  wil  overwegen,  is  opdrachtnemer  tot  een  dergelijke  instemming  op  geen  enkele  wijze   verplicht.