Tarieven

De tarieven die L’Esprit hanteert liggen in het midden van de markt. De klanten van L’Esprit waarderen de hoge kwaliteit van het werk van L’Esprit en de enorme betrokkenheid en focus op de voortgang en het resultaat. 

Tarieven 2023

  • Coachtraject 4.0: € 3.750,- Klik hier voor meer informatie over inhoud en omvang;
  • Executive coachtraject: € 4.500,-. Klik hier voor meer informatie;
  • Coachtraject Full Fledged: € 2700,-. Klik hier voor meer informatie;
  • Coaching op strippenkaart: € 1750,-. Klik hier voor meer informatie;
  • Daarnaast gelden nog de volgende tarieven:

– reiskosten worden gedeclareerd à € 0,28 per km;

– geldend BTW tarief: 21% ;

Betalingsregeling
We merken soms dat de kosten een reden kunnen zijn om te aarzelen over deelname aan de trajecten. Dat begrijpen we heel goed. Daarom hanteren we binnen de L’Esprit praktijk al jarenlang een betalingsregeling voor al onze programma’s.

Er is binnen de praktijk van Bureau L’Esprit altijd ruimte voor een betalingsregeling. En soms -alleen als dat echt passend is- brengen we een activiteit niet in rekening. Juist omdat we vinden dat coaching, sparring en advies voor iedereen bereikbaar moet zijn. In alle gevallen zoeken we samen naar een oplossing op maat. In termijnen betalen, over verschillende jaren spreiden, of nog anders. En een gratis intake-gesprek aanvragen kan ook altijd. Zo ervaar je wat coaching voor jou kan doen en maak je de goeie keuze uit alle trajecten die je aanspreken. Doen!

Wil je gebruik maken van deze betalingsregeling stuur je vraag naar lesprit@gekekiers.nl  Natuurlijk houden we rekening met privacygevoelige info en houden we ons aan de privacyregels en wetten.

 

Helderheid over kleine letters

Algemene Leveringsvoorwaarden

– inclusief Ethische gedragscode

en Klachtenregeling.

Annulering  en  wijziging 

1.  Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van  annulering  of verschuiving van een sessie, geldt  onderstaande  vergoedingsregeling:    

a.  Bij  annulering  vanaf  45  dagen  tot  30  dagen  voor  aanvang  van  een  gepland sessie  wordt  25%   van  de  oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht.    
b.  Bij  annulering  vanaf  30  dagen  tot  14  dagen  voor  aanvang  van  een  geplande sessie wordt  50  %   van  de  oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht.    
c.  Bij  annulering  vanaf  14  dagen  voor  aanvang  van  een  geplande sessie  wordt  100  %  van  de   oorspronkelijke  vergoeding  in  rekening  gebracht en/of de huursom van de coachruimte.    

2.  Voor  wijzigingen  van  reeds  geplande  opdrachten  en  trajecten  (uitvoeringsdata)  gelden  de   bovenstaande  annuleringstermijnen  en  verplichtingen  (lid  2).    

3.  Wijzigingen  van  reeds  geplande  sessies  (afspraken)  tijdens  een  traject  voor  individuele  coaching   kunnen  kosteloos  geschieden  tot 10 werkdagen  voor  aanvang  van  de  afgesproken  tijd.  Bij  wijziging  korter   dan  10 werkdagen  voorafgaand  aan  de  sessie  wordt  100%  van  het  offertebedrag  voor  deze  sessie  in  rekening   gebracht.    

4.  In  geval  de  opdrachtgever  dan  wel  de  door  de  opdrachtgever  aangebrachte  deelnemer  na  aanvang   van  een  begeleidingstraject  of  coaching  de  deelname  tussentijds  beëindigt  of  anderszins  niet   deelneemt,  heeft  de  opdrachtgever  geen  recht  op  enige  vermindering  van  de  overeengekomen  prijs.   Vervanging  door  een  andere  deelnemer  na  aanvang  van  training  of  coaching  kan  worden  overlegd   met  opdrachtnemer,  zonder  dat  deze  daartoe  verplicht  is.    

5.  Wijzigingen  in  de  aard  en  de  omvang  van  de  overeenkomst  dienen  met  opdrachtnemer  schriftelijk   overeengekomen  te  worden.    

6.  Hoewel  opdrachtnemer  een  verzoek  tot  wijziging  van  aard  en/  of  omvang  van  de  overeenkomst   welwillend  wil  overwegen,  is  opdrachtnemer  tot  een  dergelijke  instemming  op  geen  enkele  wijze   verplicht.
7.   Bij een afmelding voor een Masterclass tot 10 dagen voor de datum van de Masterclass wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 10 dagen tot de datum van de Masterclass is het gehele bedrag verschuldigd. Iemand anders gebruik laten maken van je reservering kan ook.