De druk van complexe problemen

juni 26, 2023
Geen reacties

Hoe zorg je ervoor dat ze echt bijdragen aan ontwikkeling
(van jezelf en/of de onderneming)

Complexe vragen dagen je uit tot persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar hoe realiseer je die ontwikkeling wanneer je onder grote druk staat? Dat vraagt om een tegendraadse en zeer krachtige tegenbeweging; leer het najagen van een oplossing uit te stellen!

Sommige vragen waarmee ik werk gaan over concrete vraagstukken zoals de structuur en strategie bij het inrichten van organisaties. Die zaken komen aan de orde in een executive traject waarin ik een aandeelhouder/algemeen directeur van een onderneming coach. Voor veel andere klanten biedt een coachtraject ruimte voor de persoonlijke en professionele ontwikkelingsvragen die geen eenduidig antwoord kennen. Deze vragen blijken vrijwel altijd uit verschillende lagen te bestaan en het antwoord is altijd uniek en in beweging. 

De vraag van de algemeen directeur beweegt zich vooral in de bovenstroom, terwijl het meerlagige vraagstuk in de persoonlijke coaching meer in de onderstroom te vinden is. 

Beide zijn nodig, bovenstroom en onderstroom. Beide kunnen in ontwikkeling worden gebracht en beide komen ze tot bloei wanneer nieuwe inzichten worden opgedaan die passend blijken. 

Key voor zowel de boven- als de onderstroom is: om zelf uit de vastzittende houding van goed en slecht te komen. Of je los te maken van overtuigingen die in de weg zitten.Een open space neer te zetten, ruimte maken waarin je mind openstaat. Vaak gevoed door nieuwsgierigheid en creativiteit: Présence, wakker zijn en AAN. 

In Presence, het vol present en aanwezig zijn, kan er bewust worden van wat tot dan onbewust is gebleven. Verrassend genoeg blijkt dat zeker ook te gelden voor de complexe concrete meerlagige vraagstukken. 

Heerlijk, ruimte, opgelucht, goh dat ik dat zelf nou niet zag, o, zit dat zo.., boeiend daar wil ik meer van weten en begrijpen, ik ben zelf goed opgeleid maar dit wist ik echt niet; bijzonder zeg dat t zo werkt.… Het zijn zomaar wat uitspraken wanneer er een nieuwe ruimte kan worden betreden, nieuwe inzichten beschikbaar komen. 

Om zelf uit te proberen en te ervaren:

Stap 1: Stilstaan. Dit lijkt de meest eenvoudige stap. Het is een heel belangrijke stap. Eerst stilstaan, tijd maken en nemen. Daarna kan je onderzoek van start. Stel jezelf bijvoorbeeld even de vraag: hoeveel tijd heb ik nu voor deze oefening gereserveerd? 

Stap 2. Weersta bewust en krachtig de neiging om je issue direct te willen oplossen. Zo crëeer je de kans voor verder en beter onderzoek in de meerdere lagen. Wees je bewust dat daarvoor een open houding perspectief biedt. Boor je stilte en je geduld aan. Ervaar dat daardoor ruimte ontstaat voor onderzoek. Doe vooraf een korte meditatie of luister naar muziek. Muziek tip: Holding On van Gregory Porter Timo wil je hier een spotifylink plaatsen? 

Stap 3. Stel pas dan reflectie vragen 

  • welke issue brengt je in verwarring of verstrikking.
  • Stel 5 x de vraag: waar gaat dit over?  Doe dat in een rustig tempo. Aarzel niet om de 5x uit te spreiden over een paar dagen. Ervaar welke antwoorden er bovenkomen.
  • Realiseer je dan waar dit vraagstuk eigenlijk over gaat en sta daar een ogenblik bij stil. Soms is het antwoord pijnlijk en vraagt dat om zelfsturing, naar het vermogen om te verduren wat pijnlijk is zonder daarin in te grijpen. Soms is het antwoord een groot inzicht en bevrijdend juist, omdat je voorbij vast zittende overtuigingen bent gekomen en nieuwe opties ziet. Ga niet te snel over tot acties. Sta een ogenblik stil bij dit inzicht zodat het kan landen, echt kan aankomen`. 
  • Sta een ogenblik stil dus, zodat er ruimte in jezelf ontstaat om de volgende vraag te stellen: wat is hier dan nodig? 
  • Luister rustig naar wat er in je bovenkomt. Uit de onderstroom. Noem het intuïtie, noem het je innerlijke wijsheid. Luister vooral. Zet daarna de eerste stap in wat je te doen staat. 
  • Heb je hulp nodig, aarzel dan niet om die in te schakelen. Hulp accepteren maakt je krachtiger en is in t veld van professionaliteit een uitstekende keuze. 

In alle coachtrajecten van L’Esprit leer je je eigen wijsheid te strechen. Vanuit présence. Zo kun je werk maken van je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. De vragen kunnen divers zijn. Concreet of juist meer als een probleem geformuleerd, in de start. Het goeie nieuws is dat in alle vragen de kiem ligt voor nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.