L’Esprit adviseert over samenwerken in organisaties.

Bevindt uw organisatie zich in een verandering, heeft u de nieuwe doelen meerdere keren uitgelegd maar lijken uw medewerkers niet te snappen wat u bedoelt?

Is de samenwerking binnen één van de teams of tussen teams vastgelopen of loopt die stroever dan gewenst? De oorzaak kan velerlei zijn, of zelfs onduidelijk voor betrokkenen. De onderneming slaagt er evenwel niet in de teams of afdelingen tot een optimale samenwerking te brengen.
Ook een reorganisatie, fusie of cultuuromslag kan aanleiding geven een ondersteuningstraject van L’Esprit te overwegen.
De adviezen van L’Esprit zijn gebaseerd op een heldere analyse en geven een goed beeld van het traject waarmee de problemen verholpen kunnen worden.
Natuurlijk kan L’Esprit ook de uitvoering van het traject ter hand nemen.

Voordelen

  • Wanneer binnen een team verschillende belangen spelen of karakters botsen, is samenwerken niet vanzelfsprekend. Door afstand te nemen en met een andere blik te leren kijken, ontstaat begrip en groeit de wil tot samenwerken.
  • Elke samenwerking vraagt om onderhoud en is gebaat bij een regelmatig ´de klokken gelijk zetten´. Voeg daar nieuwe informatie aan toe en u hebt een mooie basis voor een succesvolle teamdag.
  • Een verandering in de organisatie vergt aanpassing en begrip. Directie en medewerkers zitten niet altijd op dezelfde golflengte. Advies en professionele ondersteuning kan daarin verandering brengen en inzicht geven. De organisatieontwikkeling komt daarmee in een eigen krachtige beweging.

L’Esprit adviseert tevens waar reorganisaties, fusies of cultuurprogramma’s gepaard gaan met vragen over M.D. trajecten, trainingen en workshops.

Wilt u een vraag stellen of een persoonlijk gesprek aanvragen?
Contactformulier