18. Theorie U, leiding van uit de toekomst die zich aandient

18. Theorie U, leiding van uit de toekomst die zich aandient

Theorie U gaat over leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij., die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft.

Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. En toont aan dat we vaak niet in het hier en nu zijn. Otto Scharmer laat zien dat we daarmee een blinde vlek in stand houden en dat het van groot belang is om ons van deze blinde vlek bewust te worden. Door het U-proces te doorlopen leren we in contact te komen met ons ware zelf. Scharmer noemt dit ‘precensing’, ‘to sence and bring in the present one’s highest future potential’, ofwel het hoogst haalbare toekomstige potententieel waar te nemen en in het nu te realiseren.

Theorie U is een boek van deze tijd. Het laat zien dat we niet hoeven uit te gaan van het verleden, maar uit kunnen gaan van hoe de toekomst zich in het nu manifesteert. Inmiddels werken wereldwijd vele organisaties en adviseurs met en volgens de theorie U. Inspirerend dus.