27. De wijsheid is voortdurend onderweg

27. De wijsheid is voortdurend onderweg

Bert Hellinger beschouwt dit boek als zijn oogst na een lange ontwikkelingsgang waarvan de familieopstellingen en de bewegingen van de ziel de meest in het oog springende vruchten zijn. Vanuit zijn fenomenologische benadering geeft hij talloze inzichten , soms prikkelend en omstreden, op het gebied van partnerrelaties, ouders en kinderen, daders en slachtoffers, religie, oorlog en vrede, de werking van het geweten, bewegingen van de ziel en verzoening. Een prachtig boek voor ieder die wil begrijpen hoe de ziel haar weg naar vervulling vindt. Liefdevol en scherpzinnig tegelijkertijd. Zo mooi, zo wijs, zo inspirerend. Het nodigt je uit en zet je aan tot het werken vanuit liefde en wijsheid.