34. Zelfcompassie

34. Zelfcompassie

Zelf -Compassie ; Kristin Neff; Het standaardwerk voor een bewuster leven.
Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben voor jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff. Zelfcompassie gaat volgens Krstin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Neff maakte internationaal naam met haar onderzoek naar ontplooiing en zelfcompassie. Neff doceert psychologie aan de un diversiteit van Texas.