32. De antwoorden op de grote vragen

32. De antwoorden op de grote vragen

Een fantastisch boek! van een geniale professor. Een uitzonderlijk genie volgens the Guardian. Het boek behandelt vragen als: 

   • Bestaat er een God?
   • Hoe is alles begonnen?
   • Is er een intelligent leven elders in het heelal?
   • Kunnen we de toekomst voorspellen?
   • Wat zit er in een zwart gat?
   • Zijn tijdreizen mogelijk?
   • Zullen we overleven op aarde?
   • Moeten we de ruimte koloniseren?
   • Zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?
   • Hoe geven we de toekomst vorm?