29. Zelf-compassie

29. Zelf-compassie

Compassie hebben met anderen lukt meestal wel. Maar compassie hebben met onszelf is dikwijls een stuk moeilijker. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip hebben voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van ons leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties ZONDER TE OORDELEN!

Neff (!(^^) maakte internationaal naam met haar onderzoek naar zelfontplooiing en zelfcompassie en doceert psychologie aan de universiteit van Texas. Volgens Mihali Csikszentmihalyi, auteur van FLOW, is dit boek een originele en effectieve manier om de kwaliteit van je leven te verbeteren. 

Een verrijkend boek. Het zet jezelf direct aan het werk om -zonder oordeel- te kijken naar je eigen werk en leven.