01. Kleine ego’s grote zielen

01. Kleine ego’s grote zielen

Dit boek is -vanuit de praktijk- geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in psychologie. Het boek biedt een toegankelijk, helder en genuanceerd overzicht van de negen Enneagram-typen. Daarnaast besteden de schrijvers aandacht aan de verschillen tussen extraverte- en introverte typen, waardoor de variaties binnen de verschillende typen duidelijk worden en het gemakkelijker wordt jezelf te herkennen. Het boek is een onmisbare toevoeging aan de al bestaande literatuur over het Enneagram.