Mediation

L’Esprit biedt Mediation; bemiddeling in zakelijke conflicten

Op elk terrein kunnen zich conflicten voordoen. En vrijwel elk conflict heeft een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen, die in een conflict verwikkeld zijn, die oplossing niet. Het inschakelen van een mediator kan daarin verandering brengen.

Géke Kiers heeft ruime ervaring in het begeleiden van partijen in conflictsituaties. Als mediator werkt zij op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Zij is als mediator onafhankelijk en onpartijdig en zij bewaakt en stimuleert op deskundige wijze het onderhandelingsproces.
Een groot voordeel daarvan is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt. De geheimhouding en andere belangrijke zaken worden vooraf in een bemiddelingsovereenkomst vastgelegd. De uitkomst van een mediationtraject wordt tenslotte vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en is rechtsgeldig.

Voordelen:

  • Deskundige input bij kwesties die om zorgvuldigheid vragen;
  • Een investering die veel geld bespaart;
  • Een snelle en deskundige aanpak waardoor het probleem niet verzuurt;
  • Een professionele insteek waarmee het probleem werkelijk wordt opgelost;
  • In elke crisis zijn er opties. De mediator helpt die opties te zien en ze te verzilveren;
  • De snelheid en eenvoud van de procedure;
  • Goed gebruik van de vaak schaarse (management)tijd.

Naast deze praktische voordelen is de integriteit, waarmee het proces van mediation doorlopen wordt, van grote waarde voor alle betrokkenen. En juist die integriteit is het startpunt van het werk van de Mediator.

Mediation start meestal met een intake. Afhankelijk van de problematiek kan een mediation traject in één dag worden afgehandeld danwel vinden verschillende gesprekken plaats. In de intake wordt de problematiek verkend en wordt een voorstel gedaan hoe verder te werken.

Het is heel goed mogelijk dat u naar aanleiding van het hierboven gestelde vragen heeft of een persoonlijk gesprek op prijs stelt.

Wilt u een vraag stellen of een persoonlijk gesprek aanvragen?
Contactformulier